UPOZORNĚNÍ

Nacházíte se na neaktuálních stránkách Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice. Tato verze stránek bude nejpozději do 31. 3. 2018 vypnuta.

Nová aktuální verze je k dispozici zde.

 

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

alt

Tým sociálních pracovniků tvoří:

Jméno Pozice Telefon Oddělení E-mail
Pavla Danilovová vedoucí sociální pracovnice 731 655 579 3A, 5 pavla.danilovova@pnhberkovice.cz
Mgr. Lidmila Bílková sociální pracovnice
416 808 180
9 lidmila.bilkova@pnhberkovice.cz
Bc. Pavlína Hodysová sociální pracovnice
416 808 244
1A pavlina.hodysova@pnhberkovice.cz
Jarmila Koubová sociální pracovnice
416 808 112
7A, 7B, 7C jarmila.koubova@pnhberkovice.cz
Bc. Radka Melicharová sociální pracovnice
416 808 152
4B, 6B, 7D radka.melicharova@pnhberkovice.cz
Bc. Radka Páralová koordinátor resocializace
416 808 140
resocial.kavárna radka.paralova@pnhberkovice.cz
Mgr. Kateřina Němcová sociální pracovnice 416 808 140 2B, 8A katerina.nemcova@pnhberkovice.cz
Bc. Jitka Košnařová sociální pracovnice 416 808 140 4A, 8B, 8C jitka.kosnarova@pnhberkovice.cz
Marcela Vandasová sociální pracovnice 416 808 381 2A, 6A, 6C marcela.vandasova@pnhberkovice.cz
Bc. Barbora Zumrová sociální pracovnice 416 808 244 1B, 3B barbora.zumrova@pnhberkovice.cz


ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PÉČE

Sociální práce ve zdravotnictví je oblastí, kde se péče zdravotní prolíná s péči sociální a je nedílnou součástí léčebného a ošetřovatelského procesu. Řešení sociálních záležitostí hospitalizovaných pacientů je tedy hlavním posláním práce zdravotně sociálních pracovníků. Pacienti přijatí k hospitalizaci do psychiatrické nemocnice mají často závažné sociální problémy, které do značné míry souvisejí s jejich duševním onemocněním.

Zdravotně sociální pracovník posuzuje životní situaci pacienta ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům na základě údajů ze zdravotnické dokumentace, provádí základní sociální anamnézu.

Zajišťuje sociálně-právní poradenství po celou dobu hospitalizace v nemocnici (otázky sociálního zabezpečení, rodinné, trestní a občanské právo, pracovně právní záležitosti, bytové, sociální péče a pomoc, hmotné zabezpečení a dávky).

Získává tak objektivní přehled o potřebách pacienta, snaží se zmírňovat negativní psychosociální faktory, které se mohou podílet na zhoršování jeho onemocnění a mohou ovlivňovat průběh nemoci. V souladu s léčebným záměrem a v rámci konzultací s ošetřujícím lékařem a terapeutickým týmem si stanoví plán sociální terapie. Zajišťuje kontakt s rodinou a osobní naléhavé záležitosti pacienta.

Napomáhá integraci pacienta do společenského prostředí, pokud takovou pomoc potřebuje pro chybějící psychické nebo fyzické schopnosti, pro narušené vztahy nebo jiné překážky. Spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení, orgány státní správy, orgány sociálního zabezpečení, úřady práce, s dobrovolnými i charitativními organizacemi v regionu.

Při propuštění pacienta se v případě potřeby podílí na zajištění následné péče v odpovídajícím pobytovém sociálním nebo zdravotně-sociálním zařízení a v ambulantních podmínkách, doporučuje sociální a terénní služby v dané lokalitě.

Pomáhá pacientům při podávání podnětů, odvolání, oznámení a dalších žádostí. Podílí se na dalších terapiích (edukace, psychoterapeutické aktivity, resocializační a aktivizační programy).

  Za aktuálnost obsahu stránky Zdravotně sociální služby zodpovídá: Bc. Radka Páralová

logo ustecky kraj logo MZCR logo EU
logo IOP sm  osa partner    

hr big


Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Veškeré informace o tomto projektu naleznete zde.

Google+

Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice, Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice, IČ 00673552, DIČ CZ 00673552 | Login