UPOZORNĚNÍ

Nacházíte se na neaktuálních stránkách Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice. Tato verze stránek bude nejpozději do 31. 3. 2018 vypnuta.

Nová aktuální verze je k dispozici zde.

 

Primariát SPECIALIZOVANÁ PSYCHIATRIE II

hr sm 2

Primariát specializované psychiatrie II zahrnuje 3 oddělení. Na oddělení primariátu jsou překládáni pacienti zpravidla z přijímacích oddělení pro doléčení a stabilizaci stavů s nutností déletrvající hospitalizace. Oddělení 3B přijímá k hospitalizaci ženy s nařízenou ústavní ochrannou léčbou psychiatrickou, protialkoholní, protitoxikomanickou.


Oddělení primariátu:

 • Biologická psychiatrie (2A)
 • Následná psychiatrie I (3A)
 • Následná psychiatrie I (3B)


PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ PRIMARIÁTU:


Primář oddělení:

 • MUDr. Lucie Svobodová


Ošetřující lékaři:

 • MUDr. Demetra Hadjipapanicolaou (2A)
 • MUDr. Markéta Hlínová (3A)
 • MUDr. Lucie Svobodová (3B)


Psychologové:

 • Mgr. Zejdová, Mgr. Marek Procházka(2A)
 • Mgr. Zejdová (3A)
 • Mgr. Petr Ptáček (3B)


Vrchní sestra:

 • Bc. Lenka Syrová (3A)
 • Mgr. Milada Houdková (2A a 3B)


Staniční sestry:

 • Bc. Dagmar Šťastná (2A)
 • Bc. Miroslava Brůžová (3A)
 • Ladislava Kulasová DiS. (3B)


Sociální pracovnice:

 • Bc. Lenka Fořtová (2A)
 • Pavla Danilovová (3A)
 • Bc. Barbora Zumrová (3B)

 

  Za aktuálnost obsahu stránky zodpovídá: Mgr. Milada Houdková

Google+

Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice, Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice, IČ 00673552, DIČ CZ 00673552 | Login