UPOZORNĚNÍ

Nacházíte se na neaktuálních stránkách Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice. Tato verze stránek bude nejpozději do 31. 3. 2018 vypnuta.

Nová aktuální verze je k dispozici zde.

 

Oddělení GERONTOPSYCHIATRIE I (6A)

hr sm 2

Gerontopsychiatrie I. je uzavřené příjmové koedukované oddělení s kapacitou 30 lůžek určené pro pacienty obvykle nad 65 let věku se závažnými poruchami nálad, myšlení či vnímání a dále pacienty s těžším kognitivním deficitem spojeným s vážnými poruchami chování.

Oddělení zajišťuje odbornou specializovanou gerontopsychiatrickou péči především pro nemocné ze spádové oblasti. Slouží zejména seniorům s psychiatrickou indikací k hospitalizaci na akutním lůžku uzavřeného oddělení a dále pacientům celé nemocnice  PNHoB indikovaným k intenzivní rehabilitaci. 

Poskytuje reminiscenční terapii, která se řadí mezi aktivizační, validační metody, které jsou součástí nefarmakologické léčby u seniorů. 

Na oddělení je možno hospitalizovat pacienty v ochranném léčení, kteří nejsou schopni zvládat terapeutické nároky na režimových odděleních nemocnice.

Telefon na oddělení: 416 808 127.

Informace pro návštěvy

Doporučená doba návštěv:

pondělí  -  pátek                      14.30   -   17.00

sobota  -  neděle  -  svátek     14.30.  -   17.00

Návštěvy jsou možné i v jinou dobu, vždy poze po domlově s ošetřijícím lékařem, ale zásadně nejsou vhodné v době terapeutických aktivit, či v době nočního klidu.

Informace po telefonu podává rodinným příslušníkům ošetřující lékař každý pracovní den mezi 13.00 až 14.00 hod.

Žádáme návštěvy:

- o zajištění pevné a bezpečné domácí obuvi pro své hospitalizované rodinné příslušníky z důvodu možného rizika pádu

- o zajištění hygienických pomůcek ( toaletní papír, tekuté mýdlo, šampon, jednorázové inkontinentní pleny, kartáček a pastu na zuby, papírové kapesníky )

- veškeré donesené věci včetně potravin, předejte prosím ošetřujícímu personálu k podpisu

- potřebné informace ohledně režimu oddělení Vám na požádání sdělí službu konající ošetřovatelský personál

- o stavu pacienta poskytuje informace pouze ošetřující lékař

- v sociální oblasti Vám poradí zdravotně - sociální pracovnice

- souhrn informacví je možné si přečíst v návštěvní místnosti oddělení

  Za aktuálnost obsahu stránky zodpovídá: Bc. Libor Klement

Google+

Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice, Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice, IČ 00673552, DIČ CZ 00673552 | Login