UPOZORNĚNÍ

Nacházíte se na neaktuálních stránkách Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice. Tato verze stránek bude nejpozději do 31. 3. 2018 vypnuta.

Nová aktuální verze je k dispozici zde.

 

Oddělení NÁSLEDNÁ PSYCHIATRIE I (3B)

hr sm 2

Oddělení 3B přijímá k hospitalizaci ženy s nařízenou ústavní ochrannou léčbou psychiatrickou, protialkoholní, protitoxikomanickou. Pacientky jsou přijímány na oddělení ve stabilizovaném stavu buď přímo z centrálního příjmu nebo překladem z příjmového oddělení pokud jejich stav při přijetí do PNHoB byl akutně dekompenzován.

Hlavním posláním je výkon ochranného léčení, jehož cílem je snížení společenské nebezpečnosti, získání náhledu na onemocnění,psychiatrická rehabilitace a resocializace.Všichni pracovníci oddělení jsou součástí terapeutického týmu, jenž pečuje o pacientky.

Telefon na oddělení 3B: 416 808 368

  Za aktuálnost obsahu stránky zodpovídá: Mgr. Milada Houdková

Google+

Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice, Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice, IČ 00673552, DIČ CZ 00673552 | Login