UPOZORNĚNÍ

Nacházíte se na neaktuálních stránkách Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice. Tato verze stránek bude nejpozději do 31. 3. 2018 vypnuta.

Nová aktuální verze je k dispozici zde.

 

Oddělení DUÁLNÍ DIAGNÓZY (7D)

hr sm 2

Oddělení duálních diagnóz je mužské oddělení s možností uzamčení s kapacitou 24 lůžek. Je určeno pro mužské pacienty ve věku 18-64 let, u kterých je užívání alkoholu, či psychoaktivních látek spojeno s přítomností duševní choroby, kde se jedná o symptomatické užívání, nebo pro pacienty se závislostní problematikou, kteří nejsou schopni absolvovat standardní odvykací léčbu na specializovaném oddělení.

Hospitalizace na oddělení je dobrovolná, dálka pobytu se domlouvá individuálně s terapeutickým týmem. Na oddělení jsou pacienti překládáni z ostatních oddělení nemocnice, kontraindikace k pobytu je dosud aktivní psychotický stav, rozvinutý abstinenční syndrom, suicidální tendence, útěkové tendence, nařízená ochranná léčba.

Oddělení poskytuje pacientům denní kontakt s lékařem, skupinovou a individuální psychoterapii a pracovní terapii. V průběhu hospitalizace, při zlepšení stavu a dostatečné, autentické motivaci je možno pacienta přeložit na specializované oddělení pro léčbu závislostí.

Těžiště léčby je v rámci oddělení ve farmakoterapii a ergoterapii, psychoterapie má podpůrný a edukační charakter. Dále pacienti mohou docházet do dílen v rámci centrální pracovní terapie, do zahrady a truhlárny.

Cílem pobytu na oddělení je připravit pacienty na návrat domů, či na pobyt v chráněném prostředí nebo v zařízení sociální péče. Pacienti již na oddělení mohou navázat spolupráci s neziskovými organizacemi poskytující komunitní péči v oblasti péče o duševní zdraví a občany s duševním onemocněním jako je např. Fokus a Oblastní charita


NÁVŠTĚVY - DOPORUČENÁ doba návštěv je:

 • VŠEDNÍ DNY : 15.00 – 17.00 hod.
 • SO, NE, SVÁTKY: 9:00 – 11.00 hod.
 • 14.00 – 17.00 hod.


INFORMACE O ZDRAVOTNÍM STAVU

Poskytuje ošetřující lékař a jsou podávány jen s písemným souhlasem nemocného. Doba poskytování informací je jednotná v celé PNHoB:

 • Ošetřující lékaři Po, Čt 13:30 – 14:00 hod.
 • Primář oddělení St 13:30 – 14:00 hod.

Po předchozí domluvě lze poskytnout informace kdykoliv.


PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ ODDĚLENÍ:

 • Primář: MUDr. Jana Brázdilová
 • Sekundární lékař: MUDr. Jana Brázdilová
 • Psycholog: Mgr. et Mgr. Jaromír Škoda
 • Vrchní sestra: Mgr. Milada Houdková
 • Staniční sestra: Renata Rutterlová
 • Sociální pracovnice: Bc. Petra Fofonková
 • Dokumentaristka: Marcela Havlíčková


Kontakt na oddělení: 416 808 319

  Za aktuálnost obsahu stránky zodpovídá: Mgr. Milada Houdková

Google+

Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice, Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice, IČ 00673552, DIČ CZ 00673552 | Login