UPOZORNĚNÍ

Nacházíte se na neaktuálních stránkách Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice. Tato verze stránek bude nejpozději do 31. 3. 2018 vypnuta.

Nová aktuální verze je k dispozici zde.

 

Oddělení BIOLOGICKÁ PSYCHIATRIE (2A)

hr sm 2

Oddělení Biologické psychiatrie je koedukované otevřené oddělení s kapacitou 26 lůžek, určené především pro překlad pacientů z oddělení 1A a 1B schopných pobytu na otevřeném oddělení Oddělení je určeno pro pacienty s psychotickými a afektivními poruchami, kteří po zaléčení akutního stavu nejsou ještě schopni propuštění, a dále pro pacienty s reaktivními stavy, kteří nejsou schopni či motivováni zvládnout náročný režim na psychoterapeutickém oddělení. Jedná se o otevřené oddělení, pacienti se mohou volně pohybovat v jeho bezprostředním okolí. Cílem pobytu na oddělení je připravit pacienty na návrat domů, či na pobyt v chráněném prostředí nebo v zařízení sociální péče. Pacienti již na oddělení navazují spolupráci s neziskovými organizacemi poskytující komunitní péči v oblasti péče o duševní zdraví a občany s duševním onemocněním jako je např. Fokus a Oblastní charita

Těžiště léčby je v rámci oddělení ve farmakoterapii a ergoterapii, psychoterapie má podpůrný a edukační charakter. V rámci režimu oddělení probíhají i další léčebné aktivity, jedná se o skupinovou psychoterapii pod vedením psychologa, ergoterapii, edukaci a další aktivity pod vedením sester. Dále pacienti mohou docházet do dílen v rámci centrální pracovní terapie, do zahrady a truhlárny.


NÁVŠTĚVY - DOPORUČENÁ doba návštěv je:

 • VŠEDNÍ DNY : 15.00 – 17.00 hod.
 • SO, NE, SVÁTKY: 9:00 – 11.00 hod. a 14.00 – 17.00 hod.


INFORMACE O ZDRAVOTNÍM STAVU

Poskytuje ošetřující lékař a jsou podávány jen s písemným souhlasem nemocného. Doba poskytování informací je jednotná v celé PNHoB:

 • Ošetřující lékaři Po, Čt 13:30 – 14:00 hod.
 • Primář oddělení St 13:30 – 14:00 hod.

Po předchozí domluvě lze poskytnout informace kdykoliv.


PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ ODDĚLENÍ:

 • Primář: MUDr. Lucie Svobodová
 • Sekundární lékař: MUDr. Demetera Hadjipapanicolaou
 • Psycholog: Mgr. Marek Procházka
 • Vrchní sestra: Mgr. Milada Houdková
 • Staniční sestra: Bc. Dagmar Šťastná
 • Sociální pracovnice: Marcela Vandasová
 • Dokumentaristka: Hana Kratochvílová


Kontakt na oddělení: 416 808 162

  Za aktuálnost obsahu stránky zodpovídá: Mgr. Milada Houdková

Google+

Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice, Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice, IČ 00673552, DIČ CZ 00673552 | Login