UPOZORNĚNÍ

Nacházíte se na neaktuálních stránkách Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice. Tato verze stránek bude nejpozději do 31. 3. 2018 vypnuta.

Nová aktuální verze je k dispozici zde.

 

Oddělení PŘÍJEM II (1A)

hr sm 2

Oddělení příjem II je mužské oddělení s kapacitou 30 lůžek, zajišťuje příjem pacientů ve věku 18-65 let. je to oddělení s možností uzamčení určené pro příjem akutních psychiatrických stavů, včetně neplánovaných příjmů pacientů se závislostní problematikou.

Oddělení slouží především ke vstupní diagnostice a úvodním fázím léčby pacientů s psychickými poruchami.Těžiště léčby spočívá ve zvládnutí akutního stavu především za pomoci farmakoterapie a podpůrné či edukační psychoterapie.

Po počáteční fázi léčby a stanovení základní diagnózy jsou pacienti překládáni na další oddělení k specializované terapii

 • Biologická psychiatrie,
 • Duální diagnózy,
 • Psychoterapeutické,
 • Následná psychiatrie I a II ,
 • Léčby návykových nemocí,

či propouštěni po stabilizaci domů.

Jedná se o příjmové oddělení, na kterém je nutné operativně přizpůsobovat stanovený režim aktuální situaci.

V rámci režimu oddělení probíhají některé léčebné aktivity, jichž se pacienti mohou dle rozhodnutí ošetřujícího lékaře a svého zájmu zúčastňovat. Jedná se o skupinovou psychoterapii pod vedením psychologů, ergoterapii a další aktivity pod vedením sester.


NÁVŠTĚVY - DOPORUČENÁ doba návstěv je:

 • VŠEDNÍ DNY:     15.00 – 17.00 hod.
 • SO, NE, SVÁTKY: 9.00 – 11.00 hod. a 14.00 – 17.00 hod.


INFORMACE O ZDRAVOTNÍM STAVU

Poskytuje ošetřující lékař a jsou podávány jen s písemným souhlasem nemocného.Doba poskytování informací je jednotná v celé PNHoB:

 • Ošetřující lékaři Po, Čt 13:30 – 14:00 hod.
 • Primář oddělení      St 13:30 – 14:00 hod.

Po předchozí domluvě lze poskytnout informace kdykoliv.


PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ ODDĚLENÍ

 • Primář: MUDr. Jana Brázdilová
 • Starší sekundární lékař:
 • Sekundární lékař: MUDr. Alena Blahůšková, MUDr. Pavel Richtar, MUDr. Eva Magyarová
 • Psycholog: Mgr. Petr Louda
 • Vrchní sestra: Mgr. Milada Houdková
 • Staniční sestra: Jana Suková
 • Sociální pracovnice: Bc. Petra Fofonková
 • Dokumentaristka: Hana Kratochvílová


Kontakt na oddělení: 416 808 252

  Za aktuálnost obsahu stránky zodpovídá: Mgr. Milada Houdková

Google+

Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice, Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice, IČ 00673552, DIČ CZ 00673552 | Login